Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9445 00a1
4210 2e95
8073 8776 450
2864 bf7f 450
1797 45b9 450
by louis beton - äh - luiz philippe  (Luiz Philippe Carneiro de Mendonça, Brazil) :)
Reposted frome-gruppe e-gruppe viavolldost volldost
15 sytuacji, które zrozumie każdy kto uwielbia czytać książki


1. Podczas czytania książek uczysz się wielu mądrych słów, których nie rozumieją inni.
http://filing.pl/wp-content/uploads/2014/07/filing_images_7f53edd6b336.gif

2. Ktoś, kto nie czyta książek nie rozumie Twoich odniesień


3. Kiedy bohater, którego uwielbiasz umiera, Ty umierasz razem z nim


4. Kiedy Twoja ulubiona książka nie ma kolejnej części czujesz się tak, jakby jutra nie było


5. Kiedy oglądasz ekranizacje książki i żaden bohater nie jest taki jak sobie go wyobrażałeś, czujesz się oszukany


6. Kiedy zaglądasz na ostatnią stronę przed przeczytaniem książki i okazuję się, że ostatnie zdanie jest spoilerem


7. Kiedy ktoś Cię pyta co takiego fajnego jest w czytaniu książek, znasz mnóstwo powodów


8. W każdej bibliotece i księgarni czujesz się jak w raju


9. Współczujesz swojemu koledze, który będzie czytał tę samą książkę co Ty, w której są bardzo traumatyczne zdarzenia


10. Nikt nie rozumie dlaczego tak bardzo przeżywasz losy bohaterów


11. Gdy ktoś zakłóca Twój spokój podczas czytania


12. Kiedy kończysz czytać książkę i orientujesz się, że zostało już zbyt mało stron żeby wszystko potoczyło się tak jakbyś tego chciał
image

13. Kiedy dowiadujesz się, że chłopak którego lubisz czyta książki
http://asset-0.soup.io/asset/9149/4765_0d2e.gif

14. Uważasz, że ludzie, którzy nienawidzą czytać są jacyś dziwni


15. Tak samo jak Ci, którzy twierdzą, że filmy są o wiele lepsze
Reposted frombloodybeast bloodybeast viaataliaboo ataliaboo
2766 6147 450
Reposted fromataliaboo ataliaboo viatoniewszystko toniewszystko
9257 00c6 450
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaillumination illumination
7379 9d13
Reposted fromM4J4 M4J4 viaRozaa Rozaa
Reposted frompischus pischus viabjureczko bjureczko
5466 f559 450
Reposted fromphilinmotion philinmotion
A majestic, stealthy, cold blooded killer
Reposted fromfabs3 fabs3 viagdziespomiedzy gdziespomiedzy
5191 1293
Reposted fromigrat igrat viaelentarie elentarie
:3
Reposted fromapocalipsecorps apocalipsecorps viadzony dzony
5257 53be
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTrunus Trunus

ironman977:

ohgodbenny:

Sherlock’s like a kid who tries to explain to his father why he gets home late.

2 years late

Reposted fromsherlock sherlock viaakisame akisame
7629 c1dd 450
Reposted fromwebomatic webomatic viaborsuk borsuk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl